Автор: admin 5-02-2012, 23:02
Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів - частина 1
ЗАКОН УКРАЇНИ Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів - частина 2
ЗАКОН УКРАЇНИ Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів частина 3
ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ - частина 1
ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ - частина 2
ЗАКОН УКРАЇНИ Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них
ЗАКОН УКРАЇНИ про аквакультуру
ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності
ЗАКОН УКРАЇНИ №4448 від 23.02.2013 року Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції (1 частина)
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції (2 частина)
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції (3 частина)
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики"
Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"
Закон України "Про очищення влади"
Закон України "Про державну службу" (1 частина)
Закон України "Про державну службу" (2 частина)
Закон України "Про державну службу" (3 частина)
ЗАКОН УКРАЇНИ Про адміністративні послуги
ЗАКОН УКРАЇНИ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцензування певних видів господарської діяльності
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі"


Постанови КМУ

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (1 сторінка)
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (2 сторінка)
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (3 сторінка)
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (1 сторінка)
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (2 сторінка)
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (3 сторінка)
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (4 сторінка)
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (5 сторінка)
ПОСТАНОВА від 21 листопада 2011 р. N 1209 Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів
Постанова КМУ №1030 від 07.11.2012р. Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)
Постанова КМУ №541 від 24.07.13р. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд
ПОСТАНОВА від 18 липня 1998 р. N 1126 Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства
ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх
спеціальне використання

Постанова КМУ №1340 від 25.08.1998р. "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним"
Постанова КМУ №1126 від 14.10.09р. Про затвердження критеріїв, за якими визначається періодичність планових перевірок субєктів господарювання
Постанова КМУ №276 від 17.04.2013р. Про затв.критеріїв,за якими оцінюється ступінь ризику від провадження госп. діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду Держрибагентством
Постанова КМУ №420 від 29.05.2013р. Про затвердження Типового договору оренди водних обєктів
Постанова КМУ №706 від 04.09.13р. Питання запобігання та виявлення корупції
Постанова КМУ №1422 від 08.12.2009р. Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади
Постанова КМУ №1126 від 02.11.2011р. "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"
Постанова КМУ №1072 від 12.10.2011р. "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення"
Постанова КМУ від 16.10.2014р. № 563 "Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”"
Постанова КМУ від 3 січня 2013 р. № 13 Київ Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Постанова КМУ від 30 січня 2013 р. № 44 Київ Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги
Постанова КМУ №459 від 10.08.1992р. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення
Постанова КМУ від 30.10.2013 р. № 800 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"
Постанова КМУ від 30.10.13р. №801"Про затв. Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у р/г водних об’єктах(їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"
Постанова КМУ №557 від 12.07.2005р. "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"
Постанова КМУ №996 від 03.11.2010р. "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
Постанова КМУ №688 ВІД 26.11.2014р. "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996"
Правила, Положення

ПРАВИЛА любительського і спортивного рибальства
Зміни і доповнення до Правил любительського і спортивного рибальства та обчилення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів
Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря
Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря
ПРАВИЛА промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України
Положення про громадських інспекторів рибоохорони
"Правила поведінки державного службовця"


Інтрукції, порядки, методики

ІНСТРУКЦІЯ про порядок використання вогнепальної зброї державними інспекторами органів рибоохорони
ІНСТРУКЦІЯ про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
ІНСТРУКЦІЯ з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення
ІНСТРУКЦІЯ про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України
ІНСТРУКЦІЯ про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах
Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів
Порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання
Порядок ведення Державного реєстру рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству, Міністерства агрополітики та продовольства України
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству, Міністерства екології та природних ресурсів України
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству, Державного агентства водних ресурсів України
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству, Міністерства надзвичайних ситуацій України


Укази Президента України

Указ Президента України №33/2012 від 25.01.2012р. "Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"
Указ Президента України №275/2010 від 26.02.2010р. "Про утворення Національного антикорупційного комітету"
Указ Президента України №1001/2011 від 21.10.2011р. "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки"


Накази, Розпорядження
Міністерства агрополітики та продовольства України

Наказ МАтаПУ №98 від 14.02.2012 року "Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони водних біоресурсів, що містить перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Наказ МАтаПУ № 141 від 21.03.2012 року "Про затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво аквакультури за 20__р." та інструкції щодо її заповнення"
Наказ МАтаПУ №714 від 03.12.2013р. "Про внесення змін до форми звітності №1А-риба(річна) "Виробництво аквакультури за 20__р."
Наказ МАтаПУ №362 від 19.06.2012 року "Про затвердження спеціальних форм в галузі аквакультури"
Наказ МАтаПУ №45 від 30.01.2013 року "Про затвердження Зон аквакультури по регіонах України"
Наказ МАтаПУ №11 від 14.01.2014р. "Про затв. Методики визначення розміру плати за оренду частини р/г водного обєкта, р/г техн. водойми"
Наказ МАтаПУ №742 від 16.12.2013р. "Про затв. Порядку розр. паспорта р/г техн. водойми"Накази, Розпорядження
Міністерства екології та природних ресурсів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів №236 від 28.05.2013 року "Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти"
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів №99 від 18.03.2013 року''Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта''


Накази, Розпорядження
Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення"


Накази, Розпорядження
Голови Львівської обласної державної адміністрації

Розпорядження ЛОДА Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території Львівської області №803/0/5-13 від 14.11.13р
Розпорядження ЛОДА "Про надання у користування на умовах оренди водних обєктів, розташованих за межами населених пунктів на території Львівської області" №173/0/5-15 від 23.05.15р.
Розпорядження ЛОДА "Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Львівської області в 2017 році" №195/0/5-17 від 17.03.2017 року.Накази, Розпорядження
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання
рибальства у Львівській області

Наказ Львіврибоохорони №5 від 03.03.2017р. "Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Львівської області в 2017 році".

Автор: admin 19-09-2016, 11:03
Постанова КМУ №557 від 12.07.2005р."Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"

Автор: admin 5-08-2016, 08:44
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі"

Автор: admin 27-07-2016, 10:06
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства

Автор: admin 27-07-2016, 09:01
Держрибагентство пропонує громадськості долучитися до обговорення нового Порядку здійснення любительського рибальства


Держрибагентство пропонує громадськості долучитися до обговорення нового Порядку здійснення любительського рибальства

Автор: admin 5-05-2016, 11:43
Закон України "Про державну службу" (3 частина)

Автор: admin 5-05-2016, 11:38
Закон України "Про державну службу" (2 частина)

Автор: admin 5-05-2016, 10:21
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну службу (1 частина)


Автор: admin 4-04-2016, 16:31
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. № 979
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

Автор: admin 23-02-2016, 10:19
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 65

Київ

Про затвердження Правил етичної поведінки
державних службовців

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11
Попередня     Наступна

Створити профіль

Хмарка тегів